Sneeuwballen!

Fleurage Ingezonden bericht

Gebruik makende van de sneeuwpracht in de tuin hebben de Jeanineke’s vanmiddag om 16:00 precies een extra bezigheids-therapie voor de bewoners van de gerontotheek “Fleurage” ingelast.
Er zullen in de tuin sneeuwballen worden gegooid en worden ingezeept. Eerst zal instructie aan de bewoners worden gegeven, doordat Jeanine en Ineke laten zien hoe je sneeuwballen naar elkaar moet gooien. Vervolgens zeept de een de ander in. Ze mogen zelf uitmaken wie van de twee inzeept en wie van de twee wordt ingezeept. Boukje zal in haar qualiteit van dossier-verantwoordelijk verpleegster als scheidsrechter fungeren, en Leonoor houdt de stand bij. Kok Hans zal de juiste sneeuwballen vervaardigen en aanreiken. Wanneer het donker wordt en de strijd nog niet beslist is zal timmerman Martin voor verlichting zorgen, terwijl de nachtdienst Anneke en Annemiek extra toezicht zullen houden. Sanne Lobé zal als psychologe geestelijke bijstand verlenen aan de slachtoffers. Jos en Karien zullen à quatre mains voor divertissement zorgen.

Dhr. Halbertsma, bewoner ‘De Villa’