privacystatement

In de lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Privacy

Wanneer u contact met ons opneemt via onze contactpagina, geeft u een aantal persoonsgegevens, zoals uw naam en emailadres aan ons door. Wij gebruiken deze gegevens alleen om uw vragen te beantwoorden. Wij bewaren deze gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het beantwoorden van uw vraag en de verdere afhandeling hiervan.
De persoonsgegevens die u doorgeeft via deze website verstrekken wij niet aan derden.

Cookies

Wij maken gebruik van analytische cookies (Google analytics). Wij gebruiken deze cookies met het doel om het gebruik van de website te meten. Met deze informatie kunnen wij onze website verbeteren.

Contact

Heeft u vragen over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens? Of wilt u de persoonsgegevens die wij over u verwerken inzien, corrigeren of wissen, of ons Privacyreglement in zien, neem dan contact met ons op via villa@fleurage-residences.nl.
Ook als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u met ons contact opnemen. Mocht uw klacht niet naar tevredenheid worden opgelost, dan kunt u op grond van de privacywetgeving ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen worden op deze website gepubliceerd.