“Het komt er niet op aan hoe oud wij zijn,
maar HOE wij oud zijn.”

Fleurâge Residences stelt de ouder wordende mens in staat zo lang mogelijk zelfstandig of autonoom te functioneren en daarbij te verblijven in een woon- en leefomgeving van eigen keuze. Vrij vertaald luidt deze visie dat wij met z’n allen ervoor blijven zorgen dat iemand zo lang mogelijk kan blijven leven op de manier die hij of zij wil. Niets wordt opgelegd of afgedwongen; het gaat erom ervoor te zorgen dat iedere cliënt een zo groot mogelijke mate van vrijheid behoudt en daarin zelf keuzes kan blijven maken. Een belangrijke kerngedachte van onze zorgvisie is dan ook, dat zowel bewoners als medewerkers zich binnen Fleurâge Residences gezien en gehoord voelen.

Als we ouder worden neemt onze ‘eigenheid’ – datgene wat ons maakt tot wie we écht zijn – alleen maar toe. Die eigenheid moet je dus onder alle omstandigheden zien te behouden. Dit is zelfs essentieel voor het behoud van levensgeluk in de laatste fase van het leven“.Karien Sanders, directeur Fleurâge

missie

Onze missie is de manier waarop we als team de visie denken te bereiken.
In deze missie staan de doelen van onze organisatie verankerd. En die doelen vormen een leidraad voor het dagelijkse werk – voor ieder teamlid. Kortom: een missie geeft antwoord op de vraag: waarom doen we wat we doen?

Onze missie bestaat uit 11 kernwaarden.

 • Wij nemen de cliënt te allen tijde serieus en tonen hem/haar respect in woord en daad.
 • De cliënt bieden we een veilige omgeving, zowel in praktische als in emotionele zin.
 • Met elkaar creëren we voor de cliënt een sfeer van vertrouwen en gelijkwaardigheid.
 • We streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor de cliënt. Zijn of haar welzijn is hierbij onze leidraad.
 • Onze aanpak en instelling is altijd flexibel.
 • Inlevingsvermogen bepaalt voor een belangrijk deel ons denken en handelen.
 • We bieden de cliënt de vrijheid om zijn of haar gewoonten (bijvoorbeeld laat naar bed gaan) in de Villa te kunnen voortzetten.
 • We vormen een hecht team, iedereen levert daar een bijdrage aan.
 • We bieden activiteiten aan die aansluiten bij de belangstelling en het niveau van cliënten.
 • Eten is genieten! Van de maaltijden maken we met z’n allen een feestje (in het bijzonder de warme maaltijd).
 • We bieden 24-uurs zorg. Ons streven is er maximaal op gericht dat een cliënt tot het einde toe in de Villa kan blijven wonen.

De kwaliteit van leven, ‘Leefplezier’ staat voorop. Bij Fleurâge Residences gaan we uit van de waarden van de client (behoeften en wensen van de klant): “het komt er niet op aan hoe oud wij zijn, maar hoe wij oud zijn”.

Kwaliteitsverslag


Externe, onafhankelijke klachtenbehandeling

Wij proberen zo goed mogelijk voor u te zorgen. Toch kan het gebeuren dat u ontevreden bent over onze zorg of dienstverlening. Wij zullen er alles aan doen dit snel op te lossen. In sommige gevallen groeit onvrede echter uit tot een klacht. Mocht de geboden oplossing via de interne weg of via de klachtenfunctionaris niet naar tevredenheid zijn, kunt u zich wenden tot de onafhankelijke klachtencommissie van onze brancheorganisatie SPOT. Op de website www.verenigingspot.nl leest u hoe dat in zijn werk gaat. U kunt de klachtenfunctionaris bereiken via klacht@verenigingspot.nl of telefonisch via 035 – 642 7517.