Ik wil mijn eigen baas zijn.

oud-bewoner van 'De Villa'

FleurageReferenties

We hebben altijd mensen om ons heen gehad die meehielpen of voor ons zorgden. Vroeger in Indië al. In Nederland moesten wij, mijn vader dus, opnieuw beginnen. Vader wist hoe dat moest en ik heb het van hem geleerd. Ik kan nu, zoals dat heet, ‘een veer wegblazen’. Ik heb geen behoefte aan gezeur om mij heen. Ik wil mijn eigen baas zijn en leven zoals het mij goeddunkt. Hier kan dat. Als mijn kleinzoon een weekend komt logeren doet niemand daar moeilijk over: vrijheid blijheid en respect voor het individu, daar gaat het om, en dat heb ik hier gevonden.